Горить вогник

From WikiSpiv
Jump to: navigation, search
Мелодія: Scotland's burning
Горить вогник, горить вогник,
Дивіться, дивіться,
Це новацтво, це новацтво,
Співає, співає.

Варіант[ ]

Мелодія[ ]