Дискотека

From WikiSpiv
Jump to: navigation, search
Слова: Ján Papcun
Мелодія: ? - народна
Мамко моя я уж єм вельикий
Хтів би-м дівку з ньом ся оженити
Чи зо сева чи з міста велького
Би-м ся тримав сердечка такого (2)
 
Приспів:
В ширим полю конічіна росне
Котра жена ня за мужа возьме
Я на дискотеку із дівками
А ви мамко робте собі сами (2)
 
Треба йти хижу замітати
А я люблю до обіду спати
До обіду спати, не робити
А ночами дівчата любити (2)
 
Приспів.

Словник[ ]

  • уж = вже
  • сева = села
  • ширим = широким
  • конічіна = конюшина = clover

Джерела[ ]

Slovak alphabet lyrics from description of https://www.youtube.com/watch?v=Zdexhi7yowY:

Mamko moja ja už jem veľikyj,
chtiv by’m ďivku s ňom sja oženiti
/: či zo seva či z mista veľkoho
by’m sja trimav serdečka takoho :/
 
Ref:
V širym poľu koňičina rosne
kotra žena ňa za muža vozme
/: ja na diskotéku i s ďivkami
a vy mamko robte sobi sami :/
 
2.
Treba iti chyžu zamitati
a ja ľubju do obidu spati
/: do obidu spati nerobiti
a nočami ďivčata ľubiti :/

Виконання[ ]