Січ наша

From WikiSpiv
Jump to: navigation, search
Мелодія: "Флі"
Cлова: Тарас Ребет, Андрій Спєх, Роман Стельмах, Мирослав Ґомола
Січ! (2)
Наша! (2)
Над Дніпром! (2)
Їдемо, їдемо, їдемо чайками (2)
Бити, бити султана! (2)
Визволяти, визволяти наших дівчат, (2)
Бо їхні поцілунки є такі солоденькі! (2)

Виконання[ ]