Туман ярам, ярам-даліною

From WikiSpiv
Jump to: navigation, search
Народная
Туман ярам, ярам-даліною,
Туман ярам, ярам-даліною,
Туман ярам, ярам-даліною
Туман ярам, ярам-даліною
 
За туманам нічога ня відна (2)
Толькі відна дуба зелянога (2)
Пад тым дубам крыніца стаяла (2)
З той крыніцы дзеўка воду брала (2)
Ды ўраніла залато вядзерца (2)
Засмуціла казакова сэрца (2)
А хто ж тое вядзерца дастане (2)
Той са мною на рушнік устане (2)
Туман ярам, ярам-даліною (2)

Перапеўкі[ ]