Artist:Iskra

From WikiSpiv
Jump to: navigation, search

Iskra (1979)[ ]

 1. Волиняночка / Kolo tvoho dvoru (TODO: Unclear why this is in the Spotify title?? Not on original LP)
 2. Ой гарна я, гарна
 3. Hey-ha (TODO) / Лети тужлива пісне
 4. Ти моя радість і весна
 5. Першая любов, сині небеса
 6. Spomyny lita
 7. Sumerk
 8. Kuban Prelude / Hey tam na Kubani
 9. Ty rvala ozhynu / V albom
 10. Trembita prelude / Try trembity
 11. Otchi syni
 12. Liubliu prostory

Zustrich Svitanku (1981)[ ]

 1. Vyazanka narodnykh pisen
 2. Podaruy meni nizhnist
 3. Marusia harna / Ivanku
 4. Ne shumy kalynonko
 5. Tsvite teren
 6. Kozak
 7. Iskra
 8. Prelude / Daj meni sertse
 9. Khmeliu Prelude / Khmeliu
 10. Mamo
 11. Liudy

A Journey through Ukraine (1983)[ ]

 1. Part 1
 2. Part 2